Ivan Sivec: Biseri boleine 
Ivan Sivec: Biseri boleine

Naslovnica knjige Biseri bolecine
Pripoved o najbolj ljudskem pesniku Simonu Gregoriu, gorikem slavku, ki je napisal okoli petsto pesmi, kar polovica pa je uglasbenih. Od rojstva do smrti, s poudarkom na pesnjenju in ljubezenskem odnosu do uiteljice Dragojile Milekove.

 Simon Gregorcic
 Stran iz knjige Biseri boleine
na fotografiji je Simon Gregori
(prva izdaja)
"Simon Gregori, pevec po milosti boji. Tako ga je oznail Ivan Cankar in s tem razoroil vse njegove kritike. e ob 80.letnici Gregorieve smrti je Primorska poastila s udovitem oratorijem Avgusta Ipavca Pusti peti mojga slavca, z letonjo obletnico pa je zaloba Druina v svojem tedniku objavljala kot podlistek biografske slike iz ivljenja gorikega slavka Bisere boleine, ki jih je napisal Ivan Sivec. eprav ni primorski rojak, se je poglobil v bitje in itje tega dela slovenske zemlje ter prepriljivo oivil pesnika Gregoria kot loveka in umetnika."
iz spremne besede prof. Janeza Dolenca

Zadnja stran knjige Biseri bolecine
Zadnja stran prve izdaje knjige Biseri boleine, katera je izla pri zalobi Druina leta 1996.
Spostovani obiskovalci! Ce to knjigo poznate, Vas vljudno vabimo, da jo ocenite. Glasujete tako, da kliknete na oceno, ki se Vam zdi najprimernejsa.
Knjiga Biseri boleine je:
 Zelo priporočljiva
 82%Zelo priporocljiva: 82%Zelo priporocljiva: 82%
 Solidna
 12%Solidna: 12%Solidna: 12%
 Nekaj srednjega
 2%Nekaj srednjega: 2%Nekaj srednjega: 2%
 Še sprejemljiva
 2%Se sprejemljiva: 2%Se sprejemljiva: 2%
 Neužitna
 2%Neuzitna: 2%Neuzitna: 2%
Število glasov: 1200