Ivan Sivec: Povest o Janezovi srei 
Ivan Sivec: Povest o Janezovi srei

Naslovnica knjige Povest o Janezovi sreci
S dvanajstimi podobami
slikarja JANEZA KASTELICA.


V Vinji Gori,
ob 210-letnici Ciglerjevega rojstva
in 170-letnici Ciglerjevega prihoda v Vinjo Goro

"Sreanja z znanimi osebnostmi iz zgodovine z Vodnikom, Preernom, Juriem, Barago, Slomkom in drugimi so tako sooenja z dejansko kot literarno resnico. Upam, da bo knjiga prila prav vsem tistim, ki vedo, kdo je pisec prve slovenske povesti, kot tistim, ki jim je bil Cigler premalo znan."
pisatelj Ivan Sivec
"Moral sem se temeljito poglobiti v upodobitve Janeza Ciglerja - narisal sem ga estkrat iz razlinih zornih kotov - pa tudi kofov Slomka in Barage, pisatelja in kritika Frana Levstika, pesnika Franceta Preerna, mladoletnega Josipa Juria, cerkve sv. Tilna in Vinje Gore v Ciglerjevem asu in e marsikaj drugega."
slikar Janez Kastelic


Janez Kastelic: rojstna hisa Janeza Ciglerja v tedanjem ljubljanskem predmestju v Vodmatu
Janez Kastelic: rojstna hia Janeza Ciglerja v tedanjem ljubljanskem predmestju v Vodmatu


"Poleti 1836 je bilo dotiskano Ciglerjevo najbolj znano leposlovno delo, povest Srea v nesrei, najprej v 1050 izvodih, leta 1836 in 1840 pa - verjetno brez Ciglerjeve vednosti in odobritve - e po 1500 oziroma 1000 izvodov; vse izdaje nosijo isto letnico izida, med seboj se loijo le po razlinih tiskovnih napakah. V tiridesetih in petdesetih letih je v Novicah sem in tja objavil kakno "kratkoasnico", kratko pouno zgodbico; menda naj bi pisal tudi e dalje povesti, pa bi mu eno prepovedala cenzura, ena pa naj bi izla v Vidmu (Udine), a slovenski bibliografiji ni znana. - 1858 je v svojem znanem potopisu Potovanje iz Litije do atea Levstik Ciglerjvo povest Srea v nesrei povzdignil nenavadno visoko in jo omenil kot vzor leposlovnega pisanja za slovenskega kmeta. Iz svojih otrokih let se je namre spominjal, kako so prav to knjiico kmetje ob zimskih veerih s slastjo prebirali in posluali. e isto leto je Levstik v Slovenskem glasniku objavil tudi poseben spis, ves posveen lenitvi in hvali Ciglerjeve povesti."
literarni zgodovinar dr. Matja Kmecl

Spostovani obiskovalci! Ce to knjigo poznate, Vas vljudno vabimo, da jo ocenite. Glasujete tako, da kliknete na oceno, ki se Vam zdi najprimernejsa.
Knjiga Povest o Janezovi srei je:
 Zelo priporočljiva
 78%Zelo priporocljiva: 78%Zelo priporocljiva: 78%
 Solidna
 14%Solidna: 14%Solidna: 14%
 Nekaj srednjega
 5%Nekaj srednjega: 5%Nekaj srednjega: 5%
 Še sprejemljiva
 1%Se sprejemljiva: 1%Se sprejemljiva: 1%
 Neužitna
 1%Neuzitna: 1%Neuzitna: 1%
Število glasov: 898