Project Description

Jože Lap

To je razgibana biografija o ljubljanskem stolnem proštu Jožetu Lapu, v pisni in faktografski obliki s številnimi dokumentarnimi fotografijami, jubilejni zapis o vsestranskem obnovitelju, prosvetitelju, dobrotniku in sopotniku skozi naše živahno življenje.

/ začetek knjige /

OD PASTIRJA DO ZLATOMAŠNIKA

Vsak človek pušča za seboj sledi. Nekateri globlje, nekateri plitvejše. Nekateri samo v toplih človeških odnosih, drugi v izgovorjenih in zapisanih besedah, spet drugi v zgradbah in knjigah …

Ni človeka, ki v svojem življenju ni pustil za seboj ničesar. Res pa je, da mnogi puščajo za seboj precej globlje sledi, večkrat celo tako globoke sledi, da so vsem na očeh, da se dotaknejo vseh src, da jih je nemogoče prezreti.

Med njimi je vsekakor Jože Lap, doma iz Nasovč pri Komendi, izjemen duhovnik, ki pušča za seboj bogate duhovne in tudi srčne sledi. Njegova življenjska pot je sorazmerno preprosta, v celoti predana Božjemu poslanstvu, pa vendarle nenavadno zanimiva, pestra, bogata. Popeljala ga je iz rodnih Nasovč v komendski fari najprej do cerkve sv. Petra v Komendi, nato s pomočjo duhovnega vodje, podpornika in vzornika, častnega dekana Viktorijana Demšarja, v hrvaški Pazin v malo semenišče, nato v Ljubljano v veliko semenišče, zatem je opravljal leto dni dragoceno delo sobotnega in nedeljskega pomočnika v Lanišču in Gumnišču v fari Šmarje-Sap. Zatem pa sledi kar osemintridesetletno izjemno bogato delovanje na Kapitlju v Novem mestu. Od tam pa ga je pot spet pripeljala v Ljubljano, za ekonoma v velikem semenišču in stolnega prošta, pa tudi za stolnega župnika.

Založba: Stolni kapitelj Ljubljana
Leto izdaje: 2017
Obseg: 128 strani
Format: 24,7 x 17,5 cm
Naklada: 800 izvodov trde platnice

Knjiga je razprodana, lahko pa si jo izposodite v nekaterih knjižnici.