Project Description

Jutro ob kresu

 

Povest o Adamu Ravbarju, slovenskemu vitezu

Štiristo slovenskih konjenikov pod vodstvom viteza Adama Ravbarja odide na boj proti Turkom na bojni položaj med Kolpo in Savo, v bližino Siska. Velika slovenska zmaga, znana bolj v tujini kot pri nas, ker so nam pač ves čas pisali zgodovino na Dunaju ali v Beogradu, resnica o slovenskih junakih pa je bila potisnjena na stran.

Napisano kot sentimentalni viteški roman v ljubezenski zgodbi med grajsko gospodično in domačim konjskim hlapcem Krumperka.
Knjigi je Ministrstvo za obrambo podelilo posebno priznanje.

Pri nastanku knjige so pomagali Matjaž Brojan, pisateljev brat Ciril, Marjeta Ciglenečki, Drago Habjan, dr. Branko Reisp, dr. Ivan Stopar, Stane Stražar, Marjan Vitez in predvsem dr. Vasko Simoniti.

Adam Ravbar, gospodar gorenjskega Krumperka in dolenjskega Kravjeka, se je zaskrbljen sprehajal po sobani. Čeprav je ukazal, da morajo z nočjo vsi misliti samo na počitek, je slutil, da ga bo le malokdo ubogal, ne služinčad ne njegovi najbližji. Bil je kresni večer, večer, ko sta si podajala roko Sonce in Zemlja, nebo in polje, božanstvo in prekletstvo. Večer dneva, ko je imelo Sonce največjo moč.

Stopil je k oknu in globoko vdihnil opojen junijski zrak. Od doline navzgor je prinašalo omamen vonj cvetočih lip, dišalo je po sveže pokošenem senu na travnikih pod gradom, v zraku so valovili skrivnostni čari kresnega večera …

Založba: Kmečka knjižna zbirka, Ljubljana
Leto izdaje: 1993
Obseg: 230 strani
Format: 20,4 x 14,7 cm
Naklada: 2.000 izvodov trde platnice

Knjiga je razprodana, lahko pa si jo izposodite v knjižnici.