Project Description

Kako se je Sivec pokvaril

Leto in pol življenja nekega vojaka
od Somborja do Beograda

Gre za nekoliko nenavadno knjigo, v kateri pisatelj Ivan Sivec ob petdesetletnici služenja nekdanji domovini opisuje leto in pol življenja nekega vojaka oziroma stopa po poteh vojaških spominov in izgubljenega tovarištva. V bistvu gre za čas pred petdesetimi leti, ki ga je prebil v vojaški suknji v Somborju in Beogradu, ki pa ni opisan samo z besedo, temveč je podkrepljen z mnogimi dokumentarnimi in drugimi fotografijami. Pri obujanju spominov na vojaške dogodivščine so mu pomagali nekdanji soborci Samo Šter, Anton Movh, Slavko Luzar in Andrej Rems. Knjiga je namenjena predvsem starejšim bralcem, ki imajo za seboj tudi sami tovrstno izkušnjo, hkrati pa je tudi nazoren dokument nekega prostora in časa.

/ Začetek romana: /

UVOD V SPOMINE

Večkrat se spomnim očeta, ki mi je v svojih zadnjih letih življenja kar naprej pripovedoval, kako je bil pri vojakih v Bitoli, kako je gradil cesto čez Kajmakčalan iz Jugoslavije v Grčijo, kako se je tri dni cijazil s ozkotirnim ćirom domov na dopust itn. Čeprav je bil izvrsten pripovedovalec in sva se odlično razumela, sem ga večkrat že kar težko poslušal. Zdaj sem začel pripovedovati podobne spomine sam …

Nekdaj so rekli, da fant dozori v moškega, ko opravi vojaščino. Nekateri so tem letom celo rekli moška leta našega otroštva ali zrela leta zgodnje mladosti. Kakor koli to izkušnjo obračamo, so bila ta leta res nekaj posebnega, izjemnega, neponovljivega. Predvsem pa nekaj takega, kar današnja mladina ne doživlja. Zato so to tudi spomini več tisoč Slovencev, spomini več deset generacij, spomini nekega drugega časa.

Ker je moj spomin preskromen, sem ob tej priložnosti obiskal še štiri vojaške tovariše: Antona Movha iz Velenja, s katerim sva služila vojaščino v Somborju. Slavka Luzarja, s katerim sva bila skupaj v Beogradu. Sama Štera, ki je bil eden od petih Slovencev, s katerimi sem se pokvaril. In Andreja Remsa, ki je služil vojakom v Somborju. Služila nisva skupaj, spominja pa se še marsičesa, kar je meni povsem izpuhtelo. Torej ne gre samo za moje spomine, temveč za spomine petih ljudi.

V zapisih sem se namenoma ognil globlji politični presoji. Bolj gre opis načina tedanjega življenja, prikaz mladeniškega sprejemanje sveta, za dokument nekega časa. Na srečo imam iz vojaških dni ohranjenih nekaj tedanjih zapisov in tudi na roke sestavljeno knjigo, katere del objavljam v drugi polovici te izdaje.

Marsikakšen izraz bo naveden samo v tako imenovani srbohrvaščini, neobstoječem jeziku. Ker je večina teh izrazov slabo prevedljivih, sem jih ohranil kar v izvirniku. Za to se že vnaprej opravičujem!

Namen teh zapiskov je tudi, da mlajše generacije izvedo, kakšno je bilo tedanje vojaško življenje, kako je potekalo bratstvo i jedinstvo, kakšni smo bili tisti, ki smo bili pohvaljeni glede odličnih moralno političkih i intelektualnih osobina in predvsem, kako smo hvatali krivine.

Založba: Založba ICO Mengeš
Leto izdaje: 2018
Obseg: 202 strani
Format: 24,5 x 17,5 cm
Naklada: 500 izvodov trde platnice barvne slike

Knjiga je razprodana, lahko pa si jo izposodite v knjižnici.