Project Description

Pesem njenih zvonov

Romantična ljubezenska zgodba med Jerico in Boštjanom, prepletena z ljudskimi običaji, kmečkim delom in prazniki na vasi. Boštjan se smrtno ponesreči, Jerica pa ob tem tragičnem dogodku izgubi um.
Po mnenju bralcev najuspešnejša Sivčeva knjiga.

“Ivanu Sivcu je za razliko od njegovih amaterskih kolegic v žanru treba priznati gladko pisavo, verziranost in poznavanje bralca, kar vse mu je priskrbelo visoko stopnjo popularnosti.”
dr. Miran Hladnik

/ začetek Sivčeve prve povesti: /

Pomlad je bila tisto leto zelo zgodnja. Sneg je tako hitro pobralo, da so kmetje lahko grabili listje in gmajniško travo že začetek marca. Prva pomladanska luna je bila pozno in zato tudi velikonočni prazniki. Vse je že ozelenelo, tudi prvo cvetje je že lepšalo vrtove.

Na robu mengeškega polja je ležala vas Dobrine. Hiše so bile raztresene ob cesti in potoku. Vas je štela okrog petdeset hiš. S severne strani jo je objemal gozd, ki se je nato strmo dvigal z vmesnimi košenicami do Krvavca. Na zahodu so se razprostirale senožeti, na dolnji strani vasi pa polje. Zemlja je bila tenka, na grobljah. Kadar je bilo leto mokro, je rodila še kar obilo, drugače pa so bili pridelki slabši. Boljša, rodovitnejša zemlja je bila proti vzhodu.

Življenje je z manjšimi spremembami teklo v vasi mirno. Kmetje so obdelovali svojo zemljo, pomagali so jim tudi bajtarji, nekaj obrtnikov pa si je služilo kruh z izdelovanjem ščetk. Kovača in kolarja so imeli v Dobrinah že od nekdaj.

Sredi vasi, nasproti cerkve, je stala ob cesti velika Vrbanova doma­čija. Hiša je bila enonadstropna, z velikim balkonom spredaj. Postav­ljena je bila tako, da so gledala na cesto okna na severni strani. Nasproti hiše je stalo gospodarsko poslopje in hlev. Oboje je bilo videti mogočno in je dokazovalo, da je tu doma dober gospodar.

»Zobanje moramo še porezati,« je dejal Vrbanov Jernej ženi. »Kar pripravi! Takoj prideva za teboj,« mu je odgovorila Pavla in si še naprej dala opravka s čiščenjem omare za posodo.

Jernej je počasi zlezel na svisli in nametal velik kup sena na pod. Po zimskem počitku se je sedaj na pomlad pri delu hitreje utrudil.

Ko ga je zabolel križ, se je naslonil na vile in zamrmral predse: »Leta, leta …«

Šesti križ si je že davno naložil. Čas mu je dodal že tretje poleno. Vse življenje je Jernej garal na svoji zemlji. Ni čudno, da so mu roke visele mlahavo ob telesu. V obraz je bil vedno rjavo zagorel. V čelo ir lica so se mu zarezale ostre črte odločnosti. Nad zemljo ni obupaval, ker jo je obdeloval z veseljem. Ljubil jo je z vsem srcem, čeprav je bila včasih kruta do njega. Vedno si je ponavljal, da lahko le z močno voljo nekaj doseže.

Zase je lahko mirne vesti rekel, da ni živel tjavendan. Vrbanove njive so bile gnojene in lepo obdelane. Pod napuščem je imel precej orodja in priprav, s katerimi se bi lahko pohvalil. Med prvimi v vasi je kupil gepelj. Zadnji čas je bilo slišati, da bodo v njihovo vas napeljali tudi elektriko.

»To, to bi bilo nekaj,« si je rekel sam zase. Potlej je zamahnil z roko, češ: prestar sem za to. Če bi dobil dobrega mladega gospo­darja, da bi mu z veseljem pomagal. Ah, kaj bi razmišljal sedaj o tem. Čas bo prinesel svoje. Samo da je družina zdrava.

»Ata, ali je slame dovolj na podu?-« je vprašala njegova devetnajst-letna hči Jerica, ko je prišla pod svisli.

»Menim, da za danes bo.«

»Lahko vržem z odra še kakšen otep,« je vprašala in po lestvi splezala na podstrešje, kjer so imeli zložene otepe. Oče jo je opazoval in se zamislil. Saj, ko si mlad, ti je vsaka stvar šala! Rad je imel Jerico, ker je bila pridna in poštena. Če bi imel takšnega sina, se ne bi bal za grunt. Vedno pa je upal, da bo dekle že dobilo takšnega fanta, ki jo bo vreden in bo varno vodil gospodarstvo.

Založba: Kmečka knjižna zbirka, Ljubljana
Leto izdaje: 1972
Obseg: 124 strani
Format: 20 x 14 cm
Naklada: 12.000 izvodov broširano

ponatis
Založba: Kmečka knjižna zbirka, Ljubljana

Knjiga je razprodana, lahko pa si jo izposodite v knjižnici.

Leto izdaje: 1982
Obseg: 184 strani
Format: 20,4 x 14,4 cm
Naklada: 5.000 izvodov trde platnice z ovitkom

ponatis
Založba: založba Mihelač v zbirki Slovenska povest
Leto izdaje: 1992
Obseg: 164 strani
Format: 18,4 x 12,6 cm
Naklada: 3.000 izvodov trde platnice
Spremna beseda Miran Hladnik

ponatis
Založba: založba ICO v zbirki Večno zelene
Leto izdaje: 2011
Obseg: 240 strani
Format: 23 x 17 cm
Naklada: 500 izvodov trde platnice
Informacije o možnem nakupu: 18,00€