Project Description

Pesem je sonce

Okoli sveta s pesmijo Toneta Kozlevčarja

Življenjska in predvsem pevska pot enega od temeljev Slovenskega okteta žlahtnega baritonista Toneta Kozlevčarja od rojstva od zaključka prepevanja. Tone Kozlevčar je bil sedemindvajset let pevec Slovenskega okteta, pobudnik pevskega tabora v Stični, pobudnik srečanje oktetov v Šentjerneju itn.

“Zbor je pel z lagodnostjo in nepresiljenostjo, poleg tega pa z gotovostjo ter umetniškim dognanjem, ki dopušča navzočim, da z zaprtimi čmi samo poslušajo in uživajo ali pa z zadržanim dihom sledijo pevskim frazam…”
odlomek iz kritike Slovenskega okteta
Založba: Založba Dnevnik Ljubljana
Leto izdaje: 1994
Obseg: 178 strani
Format: 20,4 x 14,4 cm
Naklada: 3.000 izvodov trde platnice
Informacije o možnem nakupu: Knjiga je pošla.